Adli Tıp Testleri

Adli tıp testleri ürünlerimiz, aşağıdaki vücut sıvılarının tespitinde kullanılmaktadır:

  • Human seminal fluid
  • Human blood
  • Human menstrual blood (NEW!)
  • Human saliva

Request a Catalog

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.