1. Home
  2. /
  3. SeraQuant

SeraQuant

  • Güvenilirlik – Yüksek kalite ve ölçüm hassasiyeti
  • İzlenebilirlik — Tüm sonuçların kaynağının güvenli bir şekilde belirlenmesi
  • Kullanılabilirlik — Operatörlerin yüksek hacimli ölçümleri işlemesine ve daha az hata yapmasına olanak tanıyan modern arayüz
  • Tekrarlanabilirlik – Ölçüm sonuçlarını güvenilir bir şekilde yeniden üretme yeteneği
SeraQuant, Adli Biyolojide PSA, Hemoglobin ve Tükürük testi sonuçlarının kantitatif verilmesine yönelik bir araçtır. SeraQuant, kantitatif ve otomatik olarak belgelenen bir sonuç sağlayarak bu testlerin kalitatif analitik sonuçlarını iyileştirir.

Request a Catalog

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.